Musik för flöjt och gitarr

 

Tobias Carron och Per Skareng


Carl Philip Emanuel Bach:      Sonate G-Dur ”Hamburger -Sonate”
1714-1788                                             Allegretto – Rondo

Joseph Martin Kraus:               Allegro ur Sonate
1756-1792

Jaques Ibert:                             En´tracte
1890-1962

Joaquin Turina:                        Sevillana (Fantasia)                                
1882-1949

Joaquin Malats:                        Serenata Espagnole
1872-1912

Enrique Granados:                   Danza Espanola no 5
1867-1916

Joaquin Rodrigo:                     Tres canciones españolas
1901-1999                                En Jerez de la Frontera - Adela -De ronda

------------------------------------------------------------------------------------------------

Heitor Villa-Lobos:                   Distribuçào de flôres
1887-1957

Tommie Haglund:                     Bortom avsked                 komp.2004
f.1959

Carl Michael Bellman:            ”Fjäriln vingad syns på Haga” var. över sång 64
1740-1795                               ”Liksom en herdinna”, epistel 80 med variation
                                            ”Fader Movitz, bror”, variationer över epistel 67
                                            ”Nå, skruva fiolen”, epistel 2
                                            ”Solen glimmar blank och trind”, epistel 48
                                            ”Märk hur vår skugga”, epistel 81 med var.
                                             "Träd fram du nattens Gud", sång 32                                                                                                           
                                                                                                         arr. Ulf G. Åhslund